Aktiviteter 2018

Lørdag d. 20. januar kl. 14.00 – 16.00: Reception

—Udgivelsen den nye kommenterede udgave af Himmerlandshistorier. Udgivelsen markeres med festtale v. Johannes Riis, litterær direktør på Gyldendal, himmerlandsk spillemandsmusik og et traktement med vin og kanapeer. Udgiverne Per Dahl og Aage Jørgensen er til stede og præsenterer nyudgivelsen. Udgivelsen markeres samtidig med en særudstilling af illustrationer til Himmerlandshistorier. Entré: 60 kr. inkl. vin og kanapeer

 
Torsdag d. 15. februar kl. 19.30: Himmerland, virkeligheden og historierne

Foredrag om Johannes V. Jensens berømte himmerlandshistorier. Per Dahl er lektor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og har sammen med Aage Jørgensen netop udgivet Himmerlandshistorier i serien Danske Klassikere (Gyldendal). Entré: 60 kr. inkl. kaffe og kage

Tirsdag d. 6. marts kl. 19.30: Oplæsningsaften i Farsø Kirke v. Ole Wøide

Hvornår læste nogen sidst op for dig? Kom og hør Johannes V. Jensens erindringsmyte ”Kirken i Farsø” læst op i kirken i Farsø! Og glæd dig over mørket udenfor og indenfor, mens du hører Peter Seebergs historie ”Det sidste mørke”. Entré: Gratis

Lørdag d. 7. april kl. 14.00: Åbning af særudstillingen ”Jensen & Naturen”

Med fotos fra Johannes V.’s egne albums og malerier af bl.a. de fynske malere sætter udstillingen fokus på den store forfatters naturbegejstring og hans politiske engagement i fredningssagen. Festtale v. Chr. Mejdahl, fhv. formand for folketinget. Der serveres vin og kanapeer. Entré: Medlemmer 50 kr., andre 70 kr.

Tirsdag d. 17. april kl. 19.30: De tre jyske tenorer

De tre jyske tenorer – Johannes V. Jensen, Jeppe Aakjær og Thøger Larsen – udgjorde ikke en trio men havde hver sin store stemme i det tidlige 1900-tals digtning. Museet indbyder til en aften med fællessang, fortælling og oplæsning ved lokale kræfter. Der serveres rødvin og ost. Entré: Medlemmer 40 kr., andre 60 kr.

Fredag d. 4. maj kl. 15.30: Overrækkelse af Johannes V. Jensen Museets Nobelpris for skoleelever

Vinderne af Johannes V. Jensen Museets nobelpriskonkurrence for skoleelever får overrakt deres præmier ved en festlighed på museet. Festtaler er borgmester Per Bach Laursen. Der serveres vin og kanapeer. Entré: Medlemmer 50 kr., andre 70 kr.

Lørdag d. 26. Maj kl. 14.00: Johannes V. Jensens naturdigtning

I tilknytning til særudstillingen “Jensen og Naturen” vil Ole Wøide læse tekster, der viser forskellige sider af Johannes V. Jensens naturglæde, og tale om disse teksters budskab til vores nutid. Efter oplæsningen er der mulighed for at bese særudstillingen. Der serveres kaffe m. kage. Entré: Medlemmer 40 kr., andre 60 kr.

Lørdag d. 9. juni kl. 13.00 – 17.00: Bustur gennem Johannes V. Jensens Vesthimmerland og vandretur i Hverrestrup Bakker

Vi følger i nobelprismodtagerens fodspor til steder, som havde stor betydning for ham i hans ungdomsår. I Hverrestrup Bakker er der indlagt en travetur, hvor der berettes om områdets natur- og kulturhistorie. Husk passende fodtøj til travetur.

Tilmelding: Senest onsdag d. 6. juni til vesthimmerland@dn.dk, tlf. 4051 5213 eller johannesvjensenmuseet@gmail.com, tlf. 2442 0125 ell. 2275 3544. Pris: 150 kr. inkl. bus og kaffe m. brød

Tirsdag d. 12. juni kl. 19 – 21: Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens fødeby Farsø

Med udgangspunkt i mindestuen for Thit Jensen fortælles om Thits spændende liv. Derefter går turen gennem Farsø by, hvor der berettes om steder, som havde stor betydning for familien Jensen og de to søskende Thit og Johannes – bl.a. kirken og kirkegården med familiens gravsted, og Johs. V.’s fødehjem, som i dag er museum for forfatteren. Til slut rundvisning på Johs. V. Museet og en kop kaffe. Pris: 50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen Museet

Torsdag d. 21. juni kl. 19.30 – 21.00: Omvisning i museets særudstilling

 ”Jensen og Naturen” Hør om Johannes V.’s naturbegejstring, om hans kamp for fredningen af De Himmerlandske Heder og om hans eminente skildringer af dansk vejr, landskaber og årstider. Aftenen afsluttes med en kop kaffe m. kage. Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Lørdag d. 7. juli kl. 14.00 – 16.00: Lørdagsmatiné med foredrag og koncert

Rune Engelbreth Larsen, idéhistoriker, forfatter og medlem af Etisk Råd holder foredrag med temaet ”Naturens egenværdi – og hvorfor vildere natur er mulig og vigtig i Danmark”. Rune Engelbreth har netop udgivet bogen ”Vildere vidder i dansk natur”. Det musikalske indslag leveres af en trio bestående af Henrik Platz (vokal og guitar), Mikkel Uttrup (guitar) og Jens Nørgaard (bas). Koncerten tager udgangspunkt i albummet ”Nu kommer lyset”, som er en kombineret CD & Bog med Henrik Platz’ nye musikalske fortolkninger af Johannes V. Jensens skønne naturdigte. Der serveres vin og sandwichs. Entre medlemmer 50 kr., ikke medlemmer 70 kr.

Tirsdag d. 10. juli kl. 19 – 21: Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens fødeby Farsø

Se beskrivelsen d. 12. juni

Onsdag d. 8. august kl. 19 – 21: Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens fødeby Farsø

Se beskrivelsen d. 12. juni

Lørdag d. 11. august kl. 14.00 – 16.00: Lørdagsmatiné med fællessang og musik

Sommerstemninger i danske og nordiske sange og viser. Vi skal synge sammen, og der bliver lidt at lytte til.  Else Bisgaard og Else Marie Spanggaard Drost (klaver) fortæller undervejs. Karen Rolskov medvirker på fløjte. Der serveres hvidvin og frugt. Entre medlemmer 40 kr., ikke medlemmer 60 kr.

Lørdag d. 1. september kl. 13 – 17: Johannes V. Jensen og De Himmerlandske Heder – En tur til De Himmerlandske Heder

Vores tur til hederne begynder på Johannes V. Jensen Museet i Farsø. Her ser vi museets særudstilling ”Jensen & Naturen” og indtager en let frokost. Lektor Aage Jørgensen fortæller under spisningen om Johannes V.’s engagement i kampen for fredningen af danske landskaber. Herefter går turen til De Himmerlandske Heder i egen bil med stop ved en række udvalgte udsigtspunkter og mulighed for traveture på heden. Undervejs berettes der om hedernes natur- og kulturhistorie. Tilmelding: Senest onsdag d. 29. august til vesthimmerland@dn.dk, tlf. 4051 5213 eller johannesvjensenmuseet@gmail.com, tlf. 2442 0125/2275 3544. Pris: 100 kr. inkl. frokost på museet med øl/vand og snaps

Onsdag d. 19. september kl. 19.30: Hedeselskabets udvikling gennem tiderne ved projektchef Vibeke Højen

I 2016 fejrede Hedeselskabet sit 150 års jubilæum. Vibeke Højen fortæller om selskabets oprettelse, dets allerførste aktiviteter og de mænd, der stod i spidsen for selskabets bl.a. E. M. Dalgas. Hedeselskabet blev stiftet med det formål at frugtbargøre de jyske heder. I takt med nye behov og ændret natursyn har Hedeselskabets omlagt sin indsats og arbejder i dag med langsigtet udvikling, benyttelse og beskyttelse af naturen. Entre: 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for andre inkl. kaffe og kage.

Torsdag d. 27. september kl. 19.30: De fynske malere og deres kunst

Lederen v.  Johannes Larsen Museet, Mette Ladegaard Thøgersen, holder foredrag om de fynske malere og livet på Møllebakken i Kerteminde. Her byggede Johannes og Alhed Larsen deres villa, som blev et samlingssted for datidens kunstnere. I dag rummer Møllebakken det smukke Johannes Larsen Museum med villa, have og udstillingslokaler. Entre: 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for andre, inkl. kaffe og kage

Lørdag d. 6. oktober kl. 14 – 16: Matiné med guitarsolisten Alejandro Sancho.

En intimkoncert i samarbejde med musikhuset ALFA. I pausen serveres der vin og kanapeer. Entré: 100 kr inkl. vin og kanapeer

Lørdag den 13. oktober : Bustur til Johannes Larsen Museet og Fåborg Museum

Vi besøger Alhed og Johannes Larsens helt særlige hjem på Møllebakken, Kerteminde, hvor vi får en rundvisning i museumsdelen og forhåbentlig en frokost i nyrenoverede interiører. Derefter besøger vi Fåborg Museum med de mange fynske malere. Her får vi ligeledes en rundvisning. Pris 600 kr. inkl. bus, kaffe m. brød i bussen, entréer og omvisninger samt frokost (ekskl. drikkevarer). Betaling sker i busse. Afgang fra Farsø busterminal kl. 06.30, hjemkomst ca. kl. 19.30. Der er et begrænset antal pladser, ca. 30, til rådighed som kan reserveres efter “først til mølle” princippet.

Tilmelding senest 5. okt. på johannesvjensenmuseet@gmail.com  eller tlf. 2442 0125 / 2275 3544

Onsdag d. 17. oktober kl. 14 – 16: Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens fødeby Farsø

På turen rundt i byen beretter Inger-Lise Jæger om de steder, som havde stor betydning for familien Jensen og de to søskende Thit og Johannes. Byvandringen afsluttes med rundvisning på museet og en kop kaffe. Pris: 50 kr. inkl. kaffe m. kage

Torsdag d. 18. oktober kl. 14-16: Familiearrangement: Kom og klip og fold

Kom og lav flotte skulpturer og æsker af kasserede bøger. Vi folder, bøjer, klipper, klister, tegner og maler i kasserede bøger. Vi har alt værktøjet og en del bøger, men medbring gerne selv et par bøger. Børn gratis adgang, voksne 25 kr. Der serveres kaffe, saftevand og kage.

Onsdag d. 31. oktober kl. 19.30: Generalforsamling i Støtteforeningen ved Johannes V. Jensen Museet

Efter generalforsamlingen orienteres der om museumsbyggeriet og museumsleder Peter Hørup fortæller om den kommende særudstilling.

!!!   AFLYST  !!!    Tirsdag 6. november kl. 19.30: Thit – og den elskede og hadede storebror; Johannes V. Jensen  !!!  AFLYST !!!

Spændende foredragsaften. Litteraturhistorikeren Jens Andersen, forfatter til ”Thit – den sidste Valkyrie”, vil gennem Thit give et spændende blik på barndomshjemmet, forældrene, familien, byen Farsø, Himmerland. Og ikke mindst den elskede og hadede storebror Johannes. Arrangeret i samarbejde mellem Vesthimmerlands Museumsforening og Thits Venner. Pris 60,- kr. Billetter købes på Himmerlandsbillletten. NB: FOREDRAGET AFHOLDES PÅ VESTHIMMERLANDS MUSEUM

Torsdag d. 15. november kl. 19.30: Nåede de færgen?

Aftenen indledes med en oplæsning af Johannes V. Jensens myte ”Nåede de færgen? ” Ole Wøide læser op, kommenterer og lægger op til en dialog om teksten. Efterfølgende ser vi Carl Th. Dreyers berømte filmatisering af myten. Dreyers skildring af den dramatiske historie fik titlen ”De nåede færgen”.  Vi hører om filmens tilblivelseshistorie og sammenligner tekst og film. Entré: 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for andre inkl. kaffe og kage.

Lørdag d. 8. december kl. 14-16: ”Vor Sol er bleven kold”

Et arrangement med oplæsning, sang, æbleskiver og gløgg. Vi læser op af Johannes V. Jensens himmerlandshistorier og myter og fortæller om hans fascination af solhvervet. Kom til en (u)hyggelig eftermiddagsstund på museet. Entré: 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for andre.