Tidslinje

1873

Johannes Vilhelm Jensen fødes 20. januar i Farsø som det næstældste af ti børn af dyrlæge Hans Jensen (1848-1932) og Marie Kirstine Jensen (1849-1926).

1890

Flytter til Viborg. Studerer på Viborg katedralskole

1893

Juli: student fra Viborg Katedralskole. Flytter til København for at studere medicin ved Universitetet.

1894

21. januar: Debut med fire digte i bladet Journalen. Indleder om efteråret et forhold til sin gifte kusine Jenny Andersen.

1895

Januar 1895 – juli 1898: Skriver under pseudonymet Ivar Lykke ti føljetonromaner i magasinet Revuen.
Juni: består medicinsk forberedelseseksamen.

1896

September: egentlig debut, romanen Danskere. Opgiver medicinstudiet. 29. september – 14. december: rejse til New York med Jenny Andersen. Forlover sig efter hjemkomsten med den nu separerede Jenny.

1897

21. januar. 1897 – februar 1898: bosat i Kristiania (Oslo).

1898

April: romanen Einar Elkær.
April – 24. juli. korrespondent for Politiken i Spanien.
Oktober: novellesamlingen Himmerlandsfolk.
Oktober 1898 – januar 1899: rejse til Tyskland, Frankrig og England.

1899

Februar 1899 – februar 1900: Redaktionsmedlem på tidsskriftet Vagten.
22. marts: novellesamlingen Intermezzo.
10. april – 8. oktober: aftjener sin værnepligt.

1900

Marts: Foraarets Død, første del af romanen Kongens Fald.
April-juni: korrespondent for Social-Demokraten under Verdensudstillingen i Paris. Hæver forlovelsen med Jenny Andersen og forlover sig kortvarigt med Edith Nebelong (senere Rode).
29. juli – august: ophold i Kristiania.
November: Den store Sommer, anden del af Kongens Fald.
November – januar 1901: ophold i Kristiania

1901

Artikler og prosalyriske stykker i dagbladet København.
Januar: essaysamlingen Den gotiske Renaissance.
Venskab med Jeppe Aakjær.
Foredrag 9 marts: foredrag i Studentersamfundet; opgør med Georg Brandes.
Maj – august: ophold i Kristiania.
Oktober: Vinteren, tredje og sidste del af Kongens Fald.
18. oktober: Bryder med Edvard Brandes og Politiken.

1902

1.april: Stifter sammen med L.C. Nielsen og Ludvig Holstein ugebladet Tidspunktet.
Venskab med Thøger Larsen.
18. april: Carl Møllers Legat.
Maj 1902-juni 1903: rejse rundt om Jorden.

1903

Møder i Studentersamfundet snedker og sløjdlærer Else Marie Ulrik (1878-1968).

1904

24. februar: romanen Madame D’Ora.
15. april: gift med Else Marie Ulrik; forlovere L.C. Nielsen og Jeppe Aakjær. Lejlighed i København.
9. november: rejsebogen Skovene.
11. november: sønnen Jens fødes.

1905

1.november: romanen Hjulet.
23. oktober – december: rejse til New York.

1906

Freelance-skribent på Politiken.
2.juli – 31. juli: udsender dagbladet Pressen.
23. juli: sønnen Villum fødes.
På ny tilknyttet Politiken.
14. november: første digtsamling, Digte.
30. november: artiklen Samfundet og Sødelighedsforbryderen med hentydning til Herman Bangs homoseksualitet afstedkommer litterær fejde.

1907

Januar: første mytesamling med titlen Myter og Jagter.
Venskab med ’Fynbomalerne’, specielt Fritz Syberg, Johannes Larsen og Peter Hansen.
Juli – august: avispolemik med bl.a. Sophus Claussen vedr. en evt. ’Jysk Bevægelse’.
Venskab med Jakob Knudsen.
Oktober: essaysamlingen Den ny Verden.
Oversættelse af Frank Norris: Af Hvedens Saga.

1908

Lejlighed i Jacobys Allé, København.
26. februar: Mytesamlingen Nye Myter udkommer
14. oktober: Bræen – anden del af romanrækken Den lange Rejse – udkommer og bliver en stor salgssucces.

1909

Fast på finansloven.

1910

Ferie med Anna og Fritz Syberg på Fynshoved.
Forlader om efteråret Politiken frem til maj 1911.
Medarbejder ved dagbladet Riget.

1911

April rejse til Tyskland, Frankrig, England og Holland.
Maj atter tilknyttet Politiken.

1912

28 februar: Skibet udkommer, femte del af Den lange Rejse.
September:  Modtager Det Anckerske Legat.
November 1912 – april 1913: rejse til Østen.

1914

April-maj: rejse til New York.

1915

3. november: Essaysamlingen Introduktion til vor Tidsalder udkommer

1916

Anskaffer en motorcykel.
6.september udsendes Skrifter bind 1-8.
Fugletræk udgives sammen med Otto Gelsted, red. af Ditleff von Zeppelin.

1918

Februar: Digte. Anden Udgave.
Modtager Holger Drachmann-Legatet.

1919

15.marts: Norne-Gæst udkommer, tredje del af Den lange Rejse.
15., november: Det tabte Land udkommer, første del af Den Lange Rejse
Oversætter Walt Whitman: Digte i Udvalg, sammen med Otto Gelsted

1920

Oktober: Bogen Johannes Larsen og hans Billeder udkommer

1921

27. april: Christofer Columbus udkommer, sjette del af Den lange Rejse. 5. oktober: udgiver Digte, Tredie Udgave.

1922

15. maj: sønnen Emmerik fødes.
25. oktober: Cimbrernes Tog, fjerde del af Den lange Rejse udkommer.
November: foredragsrejse til London.
December 1922 – maj 1923: udsender tidsskriftet Forum.

1923

10.januar: essaysamlingen Æstetik og Udvikling udkommer.
20. januar: fejres på 50-årsdagen med hyldestbog og fest.
Januar: offentlig fejde med søstrene Marie Louise Deuvs og Thit Jensen.
Juli: lejlighed i Rahbeks Allé, København.
12. december: digtsamlingen Aarstiderne, ill. Johannes Larsen.
Modtager Otto Benzons Forfatterlegat.

1925

Freelance-skribent på Social-Demokraten.
2 september: udsender Skrifter bind 1-5.
31. oktober: essay- og digtsamlingen Aarets Højtider.
December 1925 – april 1926: rejse til Tyskland, Ægypten og Palæstina; delvis med Anton Hansen og Siegfried Wagner.

1926

29. september: digtsamlingen Verdens Lys udkommer.
December: modtager Gyldendals Boglegat.

1927

Atter tilknyttet Politiken.
12.10. essaysamlingen Dyrenes Forvandling.

1928

Januar – februar: med  Johannes Larsen rejse til Kanariske Øer, Madeira og Nordafrika, og med Larsen, Peter Hansen og Hartvig Frisch til Rom.
22. februar: udgiver mytesamlingen Ved Livets Bred.
21. november: udgiver essaysamlingen Aandens Stadier.

1929

30. maj: Udnævnes til æresdoktor ved Universitetet i Lund, Sverige.
30. november: Udvalgte Digte udgives.

1930

1930 – 1932: Oversættelser udgives i De islandske Sagaer
25. november: udgiver essaysamlingen Retninger i Tiden.

1931

14. februar: Udgiver digtsamlingen Den jydske Blæst.
September: foredragsrejse til Tyskland.

1932

30. marts: udgiver mytesamlingen Pisangen.
April: rejse til Tjekkoslovakiet.
Modtager Statens særlige Hædersgave.

1933

20. januar: fejres på 60-årsdagen med fakkeltog, hyldestbog og bibliografi, og skænkes Tuborgfondets Hædersgave.
September: udgiver digtsamlingen Mammutbogen, ill. Sikker Hansen.

1934

5 – 14. juni: med Johannes Larsen rejse til London.
Oktober: udgiver digtsamlingen Zoologisk Have, ill. Sikker Hansen.

1935

11. november: udgiver romanen Dr. Renaults Fristelser.

1936

26. september: udgiver romanen Gudrun, der bliver en stor salgssucces.

1937

10. april: udgiver en oversættelse af William Shakespeares skuespil Hamlet; der opføres fra 24.4. på Det kongelige Teater.
11. september: udgiver digtsamlingen Paaskebadet.
Oktober – november: rejse til New York.

1939

5. marts – 27 maj: rejse til USA.

1941

5. november: essaysamlingen Vor Oprindelse; læser afsnit i Statsradiofonien.

1943

20. januar: fejres på 70-årsdagen med udsendelse af Digte 1901-1941 og et festskrift.

1944

16. september: udgiver mytesamlingen Møllen.
9. november: tildeles Nobelprisen i litteratur.
November: lejlighed i Kastelsvej, København.

1945

10. december: modtager Nobelprisen i Stockholm.

1948

20. januar: fejres på 75-årsdagen med udsendelse af Digte.
April – maj: rejse til Frankrig.

1949

Modtager Dansk Oversætterforbunds Ærespris.

1950

Slutningen af marts: tur til Jylland.
Oktober: udgiver essaysamlingen Swift og Oehlenschläger
25. november: Dør af en nyrelidelse, begraves uden ceremoni i fællesgraven på Bispebjerg kirkegård.