Historie

Museet opstår

Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet er oprindelig opstået med udgangspunkt i Johannes. V. Jensens fødehjem.

Den lille hvidkalkede bygning  langs Farsøs hovedgade har haft en lang og omskiftelig historie. I slutningen af i 1980erne var den efterhånden i en så ringe forfatning, at der var planer om nedrivning.

Lions Club i Farsø havde imidlertid længe ønsket at oprette et museum for byens nobelpristager, og ved udsigten til at fødehjemmet helt skulle forsvinde lykkedes det ved medlemmernes store arbejdsindsats og indsamlede midler at få fødehjemmet renoveret. Den 7. september 1991 blev Johannes V. Jensen Museet således indviet i overværelse af blandt andre ti af Johs. V. Jensens efterkommere.

Støtteforening og museumsudvidelse

I 1999 dannedes Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet og med den som primus motor opstod hurtigt planer for en udvidelse af museet. Det var således en nærliggende tanke, at få genstande fra Johannes V Jensens arbejdsværelset opstillet i hans fødehjem. Forfatterens arbejdsværelse blev i sin tid overdraget til Nationalmuseet, hvor det i en årrække var udstillet, men henlå i 1990erne på depot. Nationalmuseet var velvilligt indstillet over for ideen  men dog under forudsætning af opførelse af en tilbygning til det gamle fødehjem.

Arkitekt Palle Breinholm skabte på den baggrund en spændende bygning til barndomshjemmet, hvor det centrale var et rum til opstilling af arbejdsværelset, men som desuden gav mulighed  for at skabe udstillinger om forfatterens liv og virke. Tilbygningen stod færdig i 2008, og kunne realiseres ved hjælp af EU- midler, og tilskud fra Vesthimmerlands Kommune samt diverse fondsmidler.

Nye udstillinger og formidling

Samtidigt påbegyndte Vesthimmerlands Museum et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og Johannes V. Jensen Museet om etableringen af den ny udstilling med genstande fra forfatterens arbejdsværelse i den nye museumsbygning. Udstillingen blev udviklet og realiseret af bl.a. museets forhenværende leder, af udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen, museumsinspektør Ejnar Asgaard (H.C. Andersen Museet), grafiker Hanne Kolding og museumsleder Broder Berg.

I den nye museumsbygning er hovedattraktionen det centrale udstillingsafsnit med bohave fra digterens arbejdsværelse, udlånt fra Nationalmuseet til Vesthimmerlands Museum og præsenteret for museets gæster i  udstillingen med titlen Arbejdets rum. Udstillingen blev indviet i 2011.

Museum for Johannes V. Jensen og Thit Jensen

I de følgende år arbejde Støtteforeningen videre med planer om endnu en udvidelse af Museet. Målet var at kunne skabe et nyt fælles museum for begge byens berømte børn: Johannes V. Jensen og Thit Jensen, der hidtil havde haft sin egen mindestue på torvet i Farsø.  

I 2018 var de førnødne midler på plads og i efteråret 2019 kunne museet indvie en ny tilbygning med plads til at udstille genstande fra Thit Jensens Mindestue. Museets navn ændredes ved denne lejlighed til Johannes V. Jensen og Thit jensen Museet.