Museumsudvidelsen

Thit og Johannes under samme tag

Johannes V. Jensen og Thit Jensen får – igen – fælles adresse i Farsø. Efter en lang forberedelsesperiode, der tog sin begyndelse helt tilbage i 2012, er der nu givet grønt lys for et projekt, som skal realisere planen om et fælles museum for de to berømte søskende fra Farsø.

Arkitekt m.a.a. Christian Lomborg har udviklet den nye museumsbygning, der opføres med Vesthimmerland  Kommune som bygherre og Tyge Tolstrup A/S som entreprenør. Der bliver tale om en tilbygning til det eksisterende museum, der skal rumme samlingerne fra Thits Mindestue, som siden begyndelsen af 1990erne har haft til huse i et mindre lokale i Farsøs gamle administrationsbygning.

Den nye museumsbygning

Umiddelbart efter nytår går entreprenøren i gang med at nedrive naboejendommen ved siden af det eksisterende museum. På den frigjorte grund opføres den nye udstillingsbygning, som skal rumme Thits farverige univers med smykker, beklædningsgenstande, bøger og malerier af hendes talentfulde lillebror Hans Deuvs. Thits udstillingsbygning og Johannes V. Jensen Museet kobles sammen med en – også nyopført – forbindelsesgang, således at det ny museum fremstår som en æstetisk og funktionel enhed. Forbindelsesgangen bliver en central del af det nye museums profil. Gangen symboliserer både det bånd og brud, der var mellem Thit og Johannes. Forbindelsesgangens glasparti, som vender ud mod gaden, komplementerer det eksisterende museums transparente facade, som med et stort lysindfald inviterer de forbipasserende indenfor. Byggeprojektet på i alt 180 kvm er muliggjort gennem bevillinger fra Vesthimmerlands Kommune, LAG Jammerbugt-Vesthimmerland, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Fonden for Sparekassen Farsø, Spar Nord Fonden og Vanførefonden.

Ny formidling

En uddeling fra Nordea Fonden har tillige skabt mulighed for at nytænke det nye museums udstillingsplatform og opgradere formidlingsformen, så borgerne – hvad enten det er børn, unge eller voksne – kan møde og interagere med den litterære kulturarv på en anderledes og spændende måde. Det sker ved at inddrage nye digitale formidlingsformer og teknologier. I forbindelsesbygningen opsættes der en stor touch-skærm. Ved at bruge skærmen som en iPad kan museets gæster fremkalde historier, fotos og levende billeder om de to søskendes liv og forfatterskaber og deres deltagelse i samtidens kulturdebat. Der installeres desuden på passende steder i det ny museum intime lyttezoner. Når man træder ind i de afmærkede zoner afspilles der gennem retningsbestemte højtalere fortællinger om Johannes og Thit, om familien og egnen og om andre emner udvalgt og bearbejdet af museet. Endelig skal der på museet også indrettes et særligt børneområde som en kreativ oase for især yngre børn, hvor de kan møde de to søskendes forfatterskaber og tanker på en legende måde.

De nye formidlingsformer skal supplere og ikke erstatte den traditionelle mundtlige formidling. Museet vil fortsat prioritere den personlige formidling via vores dygtige guider, som med udgangspunkt i museets samlinger dykker ned i Thits og Johannes’ opvækst og fortæller historien om en usædvanlig familie med en dybt begavet dyrlægefar, astronom og botaniker, og en hårdfør og flittig mor og en stor søskendeflok, hvoraf mange havde musiske talenter.

Til realisering af det samlede museumsprojekt er der afsat i alt 3.8 mio. kr.

En ny kulturattraktion i Vesthimmerland

Om alt går vel – og det gør det – kan vi i løbet efteråret 2019 slå dørene op til et nyt museum med spændende samlinger og muligheder for unikke oplevelser. Dermed går et længe næret ønske i opfyldelse, nemlig skabelsen af et samlet museum for Farsøs berømte søskendepar Thit og Johannes.  Hver især satte de to søskende deres stærke præg på kunsten og samfundsdebatten i Danmark i det 20. århundrede og forandrede danskernes måde at tænke på. Hun med sine historiske romaner og sin revolutionerende kamp for frivilligt moderskab i 1920´rne, der betød at danske kvinder lærte at beskytte sig mod graviditet og fik mulighed for selv at bestemme over deres seksualitet. Han med sine myter, Himmerlandshistorier og romaner som ”Kongens Fald” og ”Den lange rejse”, der indbragte Nobelprisen og placerede Farsø på det litterære verdenskort.  Det nye museum kan nu fortælle denne enestående historie om to kunstnere med rødderne solidt plantet i den himmerlandske muld. Det er en historie, som rækker langt ud over Himmerland og i en museumssammenhæng har det, der skal til, for at blive en både national og international attraktion for kulturturister: To vidt forskellige, farverige hovedpersoner, masser af fascinations- og identifikationskraft for begge køn og uanede muligheder for fordybelse i flere dimensioner for både yngre og ældre museumsgæster.