Rylen i Limfjorden

Det hæderkronede ekspeditionsskib Rylen står i 2022 & 2023 ud på nye togter og giver forfattere og billedkunstnere mulighed for at opleve Limfjordsegnen fra søsiden.

Nye øjne på landskaber og mennesker

Opgaven er klar: Der skal sættes nutidige ord og billeder på Limfjordsegnens landskaber og dets mennesker.

Derfor har Johannes Larsen Museet og billedkunstner samt skipper på Rylen, Jens Bohr i samarbejde med Johs. V Jensen & Thit Jensen Museet, inviteret ikke mindre end 20 forfattere og billedkunstnere på togt med Rylen. Sammen vil de parvis sejle, opleve og hente unik inspiration fra et af Danmarks smukkeste og mest særprægede kulturlandskaber.

Sejlads i historiens kølvand

På lige godt ét århundredes afstand sejler de deltagende billedkunstnere og forfattere i kølvandet på to af alle tiders mest markante Danmarks-beskrivere: Johannes Larsen og Achton Friis.

Sammen gennemrejste de to kunstnere engang mellemkrigsårenes Danmark – til lands og til vands. De tegnede og skrev undervejs  om, hvad de så. Resultatet blev det monumentale bogværk De danskes Land. Det blev en stor salgssucces og kom til at præge opfattelsen af vores hjemlige landskaber og deres mennesker i årtier.

En moderne Danmarksbeskrivelse

Helt i Johannes Larsens og Achton Friis ånd skal Rylens togter i 2022 og 2023 være afsæt for et samlet og moderne kunstnerisk bud på, hvordan Limfjords-landet ligger i vores egen tid – i ly af fortiden og med udsigt til fremtiden.

Med inspiration fra søsiden og i mødet med naturen og de forskellige kystlandskaber, havne og mennesker vil togternes kunstneriske resultater i 2024 kunne opleves på en række udstillinger samt i en bogudgivelse. Meget passende er det i 100 året for Rylens første sejladser i Limfjorden.

Følg Rylen på togterne i limfjorden, se aktuel sejlplan, medvirkende kunstnere og meget mere på Facebook

Rylen er bygget i 1890erne som bæltbåd, et slankt klinkbygget træskib på 20-30 fods længde. Bådtypen var meget almindeligt omkring år 1900 og blev typisk brugt til sildefiskeri på Storebælt. I 1921 blev skibet købt af lunstneren og forfatteren Achton Friis som ekspeditionsskib til en række togter i de danske farvande.
Johannes Larsen og Achton Friis ombord på Rylen under et af deres fælles togter i 1920erne. Foto Grenå Lokalhistorisk Arkiv.

Sejlplan med forbehold for ændringer pga. vejrlig

1 – 4: august: Hals – Egholm – Livø – Løgstør 

4 – 8:  august: Løgstør- Fur – Hjarbæk – Skive

8 – 12:  august:  Skive – Fur – Nykøbing – Struer            

12 – 16: august: Struer – Venø – Lemvig – Thyborøn – Struer

16 – 19 august: Struer – Venø – Jegindø – Doverodde – Thisted                                                                                                   

19 – 23 august: Thisted – Ejerslev – Livø – løgstør – Ålborg

E.H. Invest