Tilbageblik, 2022

Et corona-frit år på Johs. V. og Thit Jensen Museet

Endelig – i løbet af årets første måneder i 2022 slap corona-epidemien sit tag i Danmark. Den omstændighed har resulteret i nogle markante forskydninger i museets besøgstal. Danskerne kunne igen holde ferie i udlandet, og det store ryk-ind af turister på museet, som prægede sommeren og efteråret sidste år, har vi ikke oplevet i år. Som følge heraf har antallet af individuelle besøgende været stagnerende. Til gengæld betød coronaens fravær også, at der igen kom gang i de store busgruppe-besøg. Samlet set blev resultatet derfor er et besøgstal på linje med 2021, der målt på antal gæster og omsætning var museets hidtil bedste resultat.

Som altid kan vi glæde os over gæster, som ofte udtrykker deres forundring og begejstring over, at der i Farsø – langt fra det finkulturelle hovedstrøg – findes så stort og flot et forfattermuseum med professionelle udstillinger af høj kvalitet. Mange tilføjer også, at Thit, Johannes og museet gerne må være mere synlige i bybilledet, så man som turist i Farsø straks fornemmer, at man er kommet til en rigtig forfatterby.

Årets særudstillinger og arrangementer

Sæson 2022 blev åbnet med udstillingen Den lange Rejse med fokus på Johannes V. Jensens hovedværk og store udviklingsepos af samme navn, der udkom i årene 1908-1922 og blev en del af det 20. århundredes danske kulturhistorie. Udstillingen omdrejningspunkt var væversken Jytte Helms smukke gobeliner og akvareller med motiver fra Den lange Rejse. Ertebølle Stenaldercenter og Vesthimmerlands Museum havde med udlån af arkæologiske effekter bidraget til at skabe et udstillingsmiljø, der harmonerede med Den lange Rejses monumentale historiefortælling. I tilknytning til udstillingen holdt lektor Peter K.A. Jensen foredraget, Menneskets Odyssé, om menneskets oprindelse og udvikling.

I juni måned åbnede årets anden særudstilling med titlen Over Stregen. Johannes V. og Thit Jensen var i offentligheden kendt for deres provokationer og kontroversielle synspunkter. Med barske angreb på deres modstandere gik de ofte lige til eller over stregen. Derfor var de begge to taknemmelige ofre for samtidens satiretegnere, som med deres illustrationer tog dem under (u)kærlig behandling. Udstillingen viser et uddrag af de hundredvis af satire- og karikaturtegninger, som var med til at forme både samtidens og eftertidens billede af Johannes V. og Thit. Professor Martin Zerlang supplerede udstillingen med et interessant foredrag om den danske karikaturtegnings historie og dens samspil med litteraturens kendte forfattere.

Jytte Helms smukke gobeliner med motiver fra Den lange Rejse

Udover de to store udstillinger har museet som sædvanligt haft en lang række arrangementer fordelt over hele året. Vi startede med den traditionelle fødselsdagsfrokost for Thit og Johannes med servering af de berømte fire stykker smørrebrød foreviget i Johs. V. digt Ved Frokosten og gengivet på Fritz Sybergs ikoniske maleri af samme navn. Der var fuldt hus til den festlige begivenhed, som blev krydret med himmerlandsk spillemandsmusik og et veloplagt causeri om de to søskende ved Peter Q. Rannes. Af de øvrige arrangementer kan bl.a. nævnes et fremragende foredrag af professor Poul Duedahl om racehygiejne og indvielsen af Thits talerstol med en engageret tale af viceborgmester og ung mor Signe Nøhr. I sensommeren fik vi besøg af direktør Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum, der fortalte om den vendsysselske maler Poul Anker Bech, der i sit hovedværk Det tabte Land har ladet sig inspirer af Johannes V. Jensen. Arrangementet, som vi gennemførte i samarbejde med Vesthimmerlands Kunstforening, gav velfortjent anledning til kødannelse langt ud på gaden

Som sædvanlig havde vi også – i samarbejde med musikhuset ALFA – en intimkoncert på programmet. I år var det duoen Bjarke Falgren og Sönke Meinen, der med eminent instrumentalspil begejstrede et lydhørt publikum.  

Efterårets store arrangementer blev afsluttet med uddelingen af museets nobelpris. Efter at have ligget i dvale de sidste par år på grund af corona-epidemien, blev vores skrivekonkurrence for unge under 18 år genoptaget og afsluttet med en festlig prisoverrækkelse – den syvende af slagsen – i det sene efterår.

Viceborgmester Signe Nøhr på Thits talerstol
Fuldt hus til foredraget om Poul Anker Bech

Nyt spotlys og oprydning ved mindestenen

Året har været uden de store bygge- og anlægsopgaver, som har præget tidligere år på museet. Men på den interne front har vi fået udskiftet museets spotbelysning med tilskud fra Norlys, Nordea, Lions Club og Kulturrådet, og ved Johannes V.’s mindesten syd for byen har vi i samarbejde med kommunen fået ryddet træer og buske, så mindestenen med sin smukke placering igen er synlig fra vejen.

Det kommende år – et jubilæumsår

Næste år – 2023 – er 150-året for Johannes V. Jensens fødsel. I den anledning har vi siden det tidlige forår været i gang med at forberede et stort jubilæumsprogram. Programmet, som strækker sig over hele 2023, omfatter såvel udstillinger, bogudgivelser og temadage som foredrag, koncerter og ”ud af huset” arrangementer. Programmet realiseres i et samarbejde med bl.a. handelsstandsforeningen og det lokalhistorisk arkiv så den by og egn, som blev udgangspunktet for Johannes V. Jensens markante forfatterskab, inddrages i festlighederne. I løbet af december måned bliver det samlede program offentliggjort. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved fredag og lørdag d. 20. og 21 januar og kom til fødselsdagskaffebord i Rådhuscentret og reception på museet. Og til den tid er der jo næsten forår, som Johs. V. så stemningsfuldt beskriver det i digtet Tidlig Vaar:

Vintergæk er brudt af Mulden,

Brudt af Mulden,

Kækt Erantis trodser Kulden.

Spurven solforrykt i Sind

tjipper i en nøgen Lind.

Solet smiler Husfacader

gennem lange lyse Gader.

Hans Støttrup Jensen, bestyrelsesformand, Johannes V. og Thit Jensen Museet

Johs. V.’s mindesten er igen synlig fra landevejen