Tilbageblik på 2023

Af Hans Støttrup Jensen

2023: Et år i fødselsdagens tegn på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet

20. januar 2023 fyldte Johs. V. Jensen 150 år. På museet har 2023 derfor stået i fødselarens tegn. Med et alsidigt arrangementsprogram har vi fejret byens store søn, som i 1944 modtog nobelprisen i litteratur og dermed placerede Farsø på litteraturens verdenskort.

Fælles kaffebord med lagkage

På selve fødselsdagen – fredag d. 20. januar – havde Handelsstandsforeningen og Museet indbudt til fælles kaffebord med lagkage i Rådhuscentret. Fødselsdagstalen blev holdt af borgmester Per Bach Laursen og kaffebordet blev afrundet med ægte himmerlandsk spillemandsmusik. Den officielle reception i anledning af fødselsdagen blev senere på dagen afholdt på museet, der var fyldt til bristepunktet. Prof. emeritus Johs. Nørregaard Frandsen holdt en fornem festtale om ”den store Jensens” betydning for dansk litteratur. Blandt gæsterne var der flere medlemmer af familien Jensen. Johs. V.’s barnebarn Gorm Jensen talte smukt og personligt om sin farfar, og et andet barnebarn, Frans Elsass, donerede på vegne af Anders Villum, bosat i USA, et maleri af Johs. V.’s sommerhus i Tibirke udført af Fritz Syberg.

Fuldt hus til fødselsdagsreceptionen på museet
Fuldt hus til fødselsdagsreceptionen på museet
Gorm Jensen, Johs. V.’s barnebarn, talte ved fødselsdagsreceptionen på museet
Gorm Jensen, Johs. V.’s barnebarn, talte ved fødselsdagsreceptionen på museet

Fejringen af fødselsdagsåret har ikke blot været et anliggende for museet men også en lejlighed for Johs. V.’s fødeby til at hylde forfatteren. Kommunens kulturuge, som blev åbnet på Farsø-virksomheden Versalift, bød på en udstilling – arrangeret i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv – som med et righoldigt billed- og arkivmateriale kastede lys over Farsø udvikling i Johs. V.’s levetid, en by som under navnet Graabølle var kulisse for mange af forfatterens himmerlandshistorier. Udstillingen, hvortil der knyttede sig en trykt publikation med udvalgte fotos og tekster af Johs. V., blev efterfølgende ophængt i Rådhuscentret og har hen over året været flittigt besøg af både herboende borgere og turister udefra. Museet har desuden deltaget i Handelsstandsforeningens Hot Summer-events med et par sangaftener og ikke mindst et velbesøgt foredrag af centerleder Peter Q. Rannes, som fortalte om Johs. V.’s fascinerende beskrivelser af sine første ture som motorcyklist. Endelig blev fejringen af årets sommersolhverv afholdt som et aftenarrangement ved Johs. V.’s mindesten, hvor den formidable himmerlandshistorie ”Syvsoverne” blev fremført i mundtlig fortællerstil af Johannes Thomsen fra Viborg Fortællekreds.

 

Centerleder Peter Q. Rannes fortæller om Johs. V.’s fascination af motorcykler
Centerleder Peter Q. Rannes fortæller om Johs. V.’s fascination af motorcykler
Johs. V. var også til stede ved åbningen af kulturugen på Versalift
Johs. V. var også til stede ved åbningen af kulturugen på Versalift
Publikationen om Farsø udgivet med støtte af Lions Club, Farsø. Billedet er med al sandsynlighed taget af Thit Jensen
Publikationen om Farsø udgivet med støtte af Lions Club, Farsø. Billedet er med al sandsynlighed taget af Thit Jensen
Koncert på allerøverste kvalitetshylde med saxofonist Hans Ulrik – Johs. V.’s barnebarn – og pianist Jacob Christoffersen
Koncert på allerøverste kvalitetshylde med saxofonist Hans Ulrik – Johs. V.’s barnebarn – og pianist Jacob Christoffersen

Højskoledage og koncerter

I årets løb har museet også et par gange afprøvet et nyt format for sine arrangementer i form af højskoledage, hvor en række foredragsholdere belyser et fælles tema. Første højskoledag havde som overskrift ”Stemmer fra udkanten”, mens den anden højskoledag belyste Johs. V.’s lyrik fra forskellige vinkler.

Musikalsk bød året på en stor koncertoplevelse med de kendte og prisbelønnede jazzmusikere saxofonist Hans Ulrik Jensen, yngste barnebarn af Johs. V., og pianist Jacob Christoffersen. Koncerten trak næsten mere end fulde huse og blev en fornem hyldest til Johs. V. Et andet musikalsk arrangement var en koncertaften med Rebild Spillemændene. Med en række numre på repertoiret fra Johs. V.’s store himmerlandshistorie ”Jørgine” gav de veloplagte spillemænd publikum en forrygende koncert. (Billede 6)

Årets foredragsrække blev afsluttet med Lars Handestens foredrag om Johs. V.’s meritter som journalist – som Johs. V. selv sagde ”omtrent den eneste håndtering, der sømmer sig for en mand” – og David Trads’ foredrag om Amerika. Johs. V. besøgte i perioden 1896-1939 Amerika seks gange. David Trads havde rejst i Johs. V.’s fodspor og kastede i sit foredrag et nutidigt blik på Jensens optimistiske portræt af ”Fristaterne”.

Som et punktum for en begivenhedsrig sæson uddelte museet for niende gang sin lille nobelpris i skrivekonkurrencen for unge under 18 år. Der var denne gang indsendt 36 manuskripter til bedømmelse. Fælles for historierne var overskriften ”På kanten”. Som repræsentant for bedømmelsesudvalget udtalte forfatter Pia Grandjean Odderskov, at udvalget fornemmede et tydeligt løft i kvaliteten af de indsendte bidrag. Ved en festlig begivenhed på museet blev vinderen af konkurrencen laurbærkranset i overværelse af familie og venner og belønnet med en kontant præmie sammen med konkurrencens nr. 2 og 3.

Særudstillinger

Årets store særudstilling med titlen ”Forfatteren og masken” var viet portrætter af Johs. V. Udstillingen rummede malerier lånt fra Johannes Larsen Museet, Det Nationalhistoriske Museum og Københavns Museum samt lån fra Johs. V.’s familie og andre private samlere. Udstillingen omfattede derfor en række værker, som normalt ikke har været tilgængelige for offentligheden, bl.a. Valdemar Andersens ikoniske Johs. V.- portræt fra 1905, der siden dets tilblivelse kun har været udstillet tre gange, senest i 1975. Derfor har det vakt berettiget opmærksomhed, at museet som den første institution i mere end 50 år har kunnet præsentere portrættet for en bredere offentlighed. Udstillingen blev formidlet gennem foredrag og en smukt illustreret katalogbog med artikler om portrætkunstens mange udtryksformer. En artist talk mellem litteraten Steen Klitgård Povlsen og billedhuggeren Hans Pauli Olsen, der bl.a. har udført portrætbusten af Johannes V. Jensen ved museets indgang, gav et interessant indblik i kunstnerens værksted og hans arbejdsform.

Som et supplement til udstillingen havde museet indbudt en række lokale kunstnere til en portrætkonkurrence med temaet ”Sæt farve på Johs. V.” Over et forløb på to dage malede kunstnerne hver deres portræt af Johs. V., som blev bedømt af en kunstfaglig jury. Portrætterne blev efterfølgende udstillet på museet.

Et billede til den store portrætudstilling pakkes ud
Et billede til den store portrætudstilling pakkes ud
Museets portrætkonkurrence ”Sæt farve på Johannes V. Jensen”

Afstikkerudstillinger

Udover den store særudstilling har museet også budt nogle såkaldte ”Afstikkere”, som er betegnelsen for en række mindre improviserede udstillinger der i en kortere tid kan opleves på museet. Johannes Larsen Museets ekspeditionsskib Rylen sejlede i 2022 i Limfjorden med skiftende besætninger af forfattere og billedkunstnere. De kunstneriske produkter fra sejladsen blev præsenteret ved en sådan Afstikker i Baghuset. Andre Afstikkkere har været en udstilling om kunstneren Gudmund Hentze, der leverede illustrationer til flere af Johs. V.’s tidligste romaner som Kongens Fald og Madame d’Ora, og en udstilling af grafikeren Simon Bodh Nielsen med illustrationer inspireret af Johannes V.’s tidløse og sanselige digt Interferens.

Det omfattende fødselsdagsprogram har kun været muligt at realisere takket være økonomisk støtte fra en lang række fonde og puljer og faglig bistand fra ressourcepersoner udefra. Museets gode venner lektor Per Dahl og nu afdøde Aage Jørgensen har med deres uudtømmelige viden om Johs. V.  både medvirket i planlægningen af årets program og stillet sig til rådighed med foredrag på museet og skrevet artikler til årets publikationer. Også en stor tak til kunsthistoriker Louise C. Larsen, hvis hjælp har været forudsætningen for, at museet kunne udstille Valdemar Andersens ikoniske portræt af Johs. V.

Mange gæster

Museet har igen i år været velbesøgt med mange gæster fra både nær og fjern – og især fra ”fjern”. Hovedparten af gæsterne er turister på kortere eller længere ophold i det smukke Vesthimmerland samt busselskaber fra hele landet. År 2022 var et rekordår målt på antal gæster. Besøgstallet i 2023 sætter en ny rekord. Og mindst lige så vigtigt som rekorder: Hilsnerne i vores gæstebog viser, at der er stor tilfredshed med at besøge et museum, hvor de frivillige sørger for en venlig modtagelse og en kompetent introduktion til museets udstillinger.

Thit træder op i 2024

I det tidlige forår købte museet et stort portræt af Thit udført af hendes mand, kunstmaleren Gustav Fenger. I det kommende år vil billedet få en central placering på museet, da 2024 bliver et år, hvor Thit overtager den store scene. Under overskriften ”Frivilligt Moderskab” sætter museet fokus på Thit Jensens kvindepolitiske indsats, som belyses med udstillinger, foredrag og en højskoledag, der vil føre hendes synspunkter og holdninger ind i nutidens samfund.

På gensyn til næste års oplevelser på museet!

Det nyindkøbte portræt af Thit